Τη σύνδεση της Δημοτικής Κοινότητας Αδριανής με την Εγκατάσταση Ελέγχου Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στη Δημοτική Κοινότητα Χωριστής αποφάσισε, ομόφωνα, το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δράμας. Η σύνδεση θα γίνει με την κατασκευή εξωτερικού αγωγού και για την εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση η αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. Χωριστής

Σκοπός της κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης από την Αδριανή μέχρι τη Χωριστή, είναι η μεταφορά των λυμάτων προς την εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων που θα κατασκευαστεί στη Χωριστή. Η προγραμματική σύμβαση οριστικοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2019. Η συμφωνία αυτή, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου γίνεται, προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και η δυνατότητα που έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Δ., για την υλοποίηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, την οποία δεν διαθέτει ο Δήμος Παρανεστίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. μελέτησε τη χάραξη του αγωγού, που θα συνδέσει το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού της Αδριανής με τον βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στη Χωριστή, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου λυμάτων και την αναβάθμιση του βιολογικού σταθμού και συμφώνησε να συνδράμει στην υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης, είναι η αναβάθμιση των υποδοµών στην Ε.Ε.Λ. Χωριστής, ώστε η γραµµή επεξεργασίας των λυμάτων να ενισχυθεί, για τη διαχείριση του όγκου που θα δέχεται από τη Δημοτική Κοινότητα Αδριανής. Παράλληλα µε την µελέτη για την αναβάθµιση, θα εκπονηθεί µελέτη για τον αγωγό που θα συνδέσει το αποχετευτικό δίκτυο Αδριανής µε την Ε.Ε.Λ. Χωριστής. Επίσης, θα εκπονηθεί µελέτη για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Ε.Ε.Λ., που θα εξασφαλίσει την αδειοδότηση για την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων και τις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here