Το Επιμελητήριο Καβάλας προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια, στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-30 2017), που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 30 άτομα. Η υλοποίηση των σεμιναρίων, τα οποία είναι διάρκειας 32 ωρών, θα έχουν τα εξής αντικείμενα κατάρτισης: Εξαγωγές – προώθηση σε νέες αγορές, marketing, management, Τουρκική γλώσσα, τουρισμός παροχή υπηρεσιών, τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών.

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%). Σημειώνεται ότι, στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατόν εξήντα (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα έντυπα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.kcci.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας (υπεύθυνη Σουλτάνα Μαυρομμάτη τηλ: 2510222212 εσωτερικό 4 και Αφροδίτη Μάρκου εσωτερικό 13). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here