Το Επιμελητήριο Καβάλας, με δελτίο Τύπου, ενημερώνει για τη νέα δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό, επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος». Δικαιούχοι της δράσης είναι: οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

-Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019.

-Νεοσύστατες, που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Επιδότηση

Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό Α.Φ.Μ., για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Έως 1.500 ευρώ, για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ), είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα, ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

-Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

-Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

-Οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες, η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

-Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

-Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

-Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.

-Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1, του άρθρου 40, του ν.4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

-Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε., ή Δ.Ε.Ε.

Επιδοτούμενες δαπάνες

-Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού)

-Λογισμικό

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 22/02/2021 (ώρα 13:00). Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 24/03/2021 (ώρα 15:00).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.