Άμεση ήταν η απάντηση της «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε.» στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής του Δήμου Νέστου, με αφορμή την απόφαση του Οργανισμού να διακόψει την χρηματοδότηση (39.000 ευρώ ανά έτος) για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη φροντίδα του πρασίνου στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού της Κεραμωτής. Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου: «Η απάντηση της διοίκησης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., στα όσα της καταλογίζει η διοίκηση του Δήμου Νέστου, εξυπηρετεί αποκλειστικά το ηθικό χρέος της ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νέστου, οι οποίοι οφείλουν και πρέπει να γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται τα χρήματά τους, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απολογία στα όσα -ενάντια στην κοινή λογική- καταλογίζει στον Οργανισμό η διοίκηση του Δήμου. Αναλυτικά οι απαντήσεις στις τοποθετήσεις-ερωτήματα του Δήμου Νέστου:

«Στις 05/01/2021 πληροφορηθήκαμε τη διακοπή της συνεργασίας μας με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας και την μονομερή και αναιτιολόγητη, από μέρους της διοίκησης του Ο.Λ.Κ., απόφαση να ανατεθούν σε τρίτους οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου, η συλλογή και η αποκομιδή απορριμμάτων, στη χερσαία ζώνη του λιμένα Κεραμωτής».

Είναι τουλάχιστον αδόκιμο, να γίνεται λόγος για διακοπή συνεργασίας. Ο Οργανισμός συνεργάζονταν, συνεργάζεται και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε δημοτική Αρχή, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, της ποιότητας ζωής των δημοτών και των τοπικών οικονομιών. Άλλωστε, η εν λόγω παραδοχή εμπεριέχεται και στην ίδια την ανακοίνωση του Δήμου Νέστου, στην πρόταση: «Η συνεργασία μεταξύ Δήμου και Ο.Λ.Κ. A.E. άρχισε το 1998 και συνεχίστηκε έως σήμερα, έχοντας θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και οικονομία».

Η δε «μονομερής και αναιτιολόγητη διακοπή συνεργασίας» της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. έχει ξεκάθαρη αιτία και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διακοπή της χρηματοδότησης του Δήμου Νέστου της τάξης των 39.000 ευρώ ανά έτος για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη φροντίδα του πρασίνου στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού της Κεραμωτής, με τις εν λόγω εργασίες να τις αναλαμβάνουν υπάλληλοι του Οργανισμού με μηνιαία αντιμισθία. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αναφερθεί πως, η εν λόγω σύμβαση είχε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2020, συνεπώς το ορθό θα ήταν μη ανανέωση της σύμβασης και όχι διακοπή, δεδομένου του γεγονότος πως διακόπτεται κάτι που είναι σε ισχύ.

Ξεκάθαρος στόχος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι, να αυξηθούν τα έσοδα του Οργανισμού και να μειωθούν τα έξοδα και εν προκειμένω, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών μπορεί να γίνει χωρίς να δαπανώνται 39.000 ευρώ ετησίως και χωρίς, παράλληλα, να μειώνεται η ποιότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Σε ηθικό, δε, επίπεδο, σε μία εποχή όπου το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών πλήττεται οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δεν είναι λογικό ένας υπάλληλος να αμείβεται με 1.625 ευρώ μηνιαίως για πότισμα και επιπλέον 1.625 ευρώ για αποκομιδή απορριμμάτων αντίστοιχα, λαμβάνοντας περισσότερα και από το ιατρικό προσωπικό. Για παράδειγμα, ο μισθός του Επιμελητή Β ανέρχεται στο ποσό 1.484 ευρώ.

Όσον αφορά την «μονομερή απόφαση» της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., θα πρέπει να μας εξηγήσει η δημοτική Αρχή αν πρέπει να τεθεί σε διαπραγμάτευση η σπατάλη 39.000 ευρώ, τα οποία πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι για την παροχή υπηρεσιών που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ξοδευτούν αυτά τα υπέρογκα ποσά.

«Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας θα πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς την κίνησή της, που δεν αντέχει στην κοινή λογική, όταν επί δεκαετίες, από το 1970 έως σήμερα, έχει εισπράξει τεράστια ποσά από την εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης και έχει ανταποδώσει τα ελάχιστα, στην τοπική κοινωνία».

Θυμίζουμε στη διοίκηση του Δήμου Νέστου ότι, οι χερσαίες ζώνες στις οποίες πραγματοποιούνται λιμενικές δραστηριότητες εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με μοναδικό μέτοχο το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Συνεπώς, για την ανταποδοτικότητα την οποία επικαλείστε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο, εκτός κι αν ανταποδοτικότητα νοείται για τη διοίκηση του Δήμου Νέστου ως το μοίρασμα χρημάτων χωρίς αντίκρισμα, όχι μόνο από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, αλλά από όλους τους Οργανισμούς της χώρας.

Η ανταποδοτικότητα που εμπίπτει στις αρμοδιότητας του Οργανισμού και ταυτίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, είναι τα έργα τα οποία έχει κάνει σε αυτούς τους 15 μήνες και 12 ημέρες -τα περισσότερα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα- και εκείνα που θα γίνουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Κεραμωτής:

1) Τοποθέτηση Pillar, για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στα σκάφη (αποπεράτωση τον Μάιο του 2020, δαπάνη 20.400€).

2) Δήλωση αρδευτικής γεώτρησης, για να μπορεί να επισκευαστεί (Μάρτιος του 2020).

3) Επισκευή αρδευτικής γεώτρησης. Λήψη απόφασης επισκευής αρδευτικής γεώτρησης (ΑΔΑ:ΨΞΩΗ469ΗΞ5-ΗΛΧ) δαπάνη ύψους 10.000€ πλέον Φ.Π.Α.

4) Συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων και πεζοδρομίων περιοχής εμπορικού λιμένα της χερσαίας ζώνης λιμένα Κεραμωτής. Λήψη απόφασης (ΑΔΑ:6ΡΑΝ469ΗΞ5-ΠΘ9) και γνωστοποίηση της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου όμβριων υδάτων και πεζοδρομίων περιοχής εμπορικού λιμένα της Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής, δαπάνη ύψους 19.916,50€ πλέον Φ.Π.Α. και πλήρη συμβασιοποίηση των εργασιών με αποπεράτωση εντός του 2021.

5) Συντήρηση οδικού δικτύου χερσαίας ζώνης λιμένα Κεραμωτής. Λήψη απόφασης (ΑΔΑ:9ΘΥ4469ΗΞ5-ΚΞΙ) και γνωστοποίηση της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής, δαπάνη ύψους 20.000€ πλέον Φ.Π.Α.

6) Συντήρηση υποδομών εξυπηρέτησης χρηστών χερσαίας ζώνης λιμένα Κεραμωτής και ακτοπλοΐας (φωτισμός, στασίδια, εκδοτήρια εισιτηρίων, έλεγχος και συντήρηση κρηπιδωμάτων, δεστρών, δικτύων υδροδότησης πλωτών μέσων κ.α.), με δαπάνες σε ετήσια βάση ύψους έως 20.000€.

7) Αισθητική αναμόρφωση-καλλωπισμός χώρων πρασίνου με προμήθειες τοποθέτηση φυτών και χρήση προϊόντων συντήρησης πρασίνου (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σακούλες απορριμμάτων), με δαπάνες σε ετήσια βάση ύψους έως 3.000€.

8) Ανάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο της χερσαίας ζώνης λιμένα Κεραμωτής, δαπάνη ύψους 14.000€ πλέον Φ.Π.Α.

9) Παράλληλα με την Μ.Π.Ε., γίνεται επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη παλαιού προβλήτα λιμανιού Κεραμωτής» και του προϋπολογισμού της αρχικού ποσού 1.107,000€ στα σημερινά δεδομένα, για την τελική σύνταξη και έγκριση των «τευχών δημοπράτησης», ώστε να δημοπρατηθεί η κατασκευή του έργου.

10) Συνεργασία με την Οργάνωση παραγωγών του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής, για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κτιρίου συσκευασίας και διαλογής ιχθυηρών του ιχθυοτροφείου Τ.Κ. Κεραμωτής.

11) Κάλυψη δαπανών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη χερσαία ζώνη λιμένα Κεραμωτής ποσού ύψους 19.500 πλέον Φ.Π.Α., για το έτος 2020.

12) Κάλυψη δαπανών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη λιμένα Κεραμωτής ποσού ύψους 19.500 πλέον Φ.Π.Α., για το έτος 2020.

Συνολικά έχουν δαπανηθεί, από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε., περισσότερα από 140.000 ευρώ (146.316,5 ευρώ) για βελτίωση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης λιμένα Κεραμωτής.

«Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή της, στη βάση της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών σε συνάρτηση και της σχέσης κόστους-οφέλους. Ήδη, η εικόνα της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κεραμωτής μέσα σε 10 μέρες, από τη διακοπή της συνεργασίας του Ο.Λ.Κ. με τον Δήμο Νέστου, είναι τραγική».

Ευτυχώς, οι φωτογραφίες «μιλάνε» από μόνες τους, εξ’ ου και η παράθεσή φωτογραφικού υλικού (επισυνάπτεται μαζί με την απάντηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) το οποίο ελήφθη κατά το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η δημοτική Αρχή και αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ήτοι την καθαριότητα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Κεραμωτής από τους υπαλλήλους του Οργανισμού, οι οποίοι δουλεύουν ακόμα και βράδυ.

«Σύντομα θα αντιληφθούν πως οι κάτοικοι της Κεραμωτής και γενικότερα του Δήμου Νέστου, δεν είναι πληβείοι, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Οι κάτοικοι του Δήμου Νέστου έχουν ήδη αντιληφθεί ότι, η σπατάλη των χρημάτων τους, των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, δεν τους κάνει πατρικίους, ούτε πολίτες πρώτης κατηγορίας, κάτι που προφανώς, βάσει της ανακοίνωσής της, δεν το έχει αντιληφθεί η δημοτική Αρχή του Δήμου Νέστου.

Όσον αφορά τη διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., πρώτιστο καθήκον της είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις με το ελάχιστο δυνατό κόστος, με σεβασμό στα όσα πληρώνει στο Δημόσιο ο κάθε Έλληνας πολίτης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.