γράφει ο Μιχάλης Ι. Μιχαηλίδης

«Τοιούτος κατά τον μέγαν και φοβερόν διάπλουν του Ελληνισμού τυγχάνει ο Γύφτος. Υπήρξεν το όργανον της στρεβλώσεως, ο βρόχος της αγχόνης, ο πολυμήχανος εφευρέτης των βασάνων εν ταις χερσί των καταπατητών και το έργον αυτού εξεπλήρωσεν εκθύμως, πιστώς εντρυφών και αγαλλόμενος οσάκις εις τους όνυχας αυτού παρεδίδετο το σφάγιον. Αγνοώ αν Η ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΑΥΤΗ ΦΥΛΗ, αρχαία ως ο Κάιν, κατά τας πολυειδείς φάσεις τους μυστηριώδους βίου της περιήλθε ποτέ εις την εξαχρείωσιν, εις την έφθασεν διοδεύουσα την Ελληνικήν χώραν προαιώνιος ακόλουθος της καταστροφής και του ολέθρου. Υπάρχουσιν έτι παρ’ ημίν οι απαίσιοι αυτοί σκώληκες ανώνυμοι, πελιδνοί, δυσώδεις ως αγέλαι ακατονομάστων κτηνών.

ΟΙΚΤΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΙΑ ΡΥΠΑΡΟΤΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, φέροντες επί των ώμων δίκην παμμεγέθους κοχλίου, τας ζοφεράς σκηνάς των και σύροντες μεθ’ εαυτών τον άκμονα, την σφύραν, τας τανάγρας, την φύσσαν εκ δύο ασκών συγκεκροτημένην, τους άνθρακας, τεμάχια τινα ακατεργάστου σιδήρου και σχεδόν πάντοτε λιμώττοντες κύνας, μέλαινας αιλουρους ή αλυσιδέτους άρκτους προς επίδειξιν, όθεν πολλάκις αρκουδόγυφτοι προσαγορεύονται. Μετέρχονται την ιατρικήν συνθέτοντες παράδοξα φάρμακα ουχί προς θεραπείαν ασθενειών ή τραυμάτων, αλλ’ όπως δι’ αυτών προκαλώσιν εξαμβλώσεις, τεκτένονται μαγγανείας και παντός είδους αθεμιτουργίας. ΑΘΕΟΙ, ΑΠΑΤΟΡΕΣ, ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ, ουδέποτε μεριμνώντες περί της επιούσης, αγνοούντες πόθεν έρχονται και που πορεύονται, εν τη αποκτηνώση αυτών ΑΣΕΒΩΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ. Οσάκις προσέρχονται εις τινα των ημετέρων πόλεων συνήθως διαμένουσι σκηνίται εκτός του περιβάλλου, ωσανεί συναισθανόμενοι την απέχθειαν, την αείποτε διεγείρει η παρουσία των, ή μη αποτολμώντες να ίδωσιν κατά μέτωπον την κοινωνίαν, ην εβασάνισαν. Τοιούτου ανθρωπομόρφου τέρατος δεν ηθέλησα να παραλείψω την απεικόνισιν, εξορύξαι συνάμα εκ των πολυτίμων της δημώδους γλώσσης μεταλλείων, την κατάλληλον κυριολεξίαν προς καθιέρωσιν των ιδεών και των, δι’ ων ήκουσα πολλάκις το λαόν να χαρακτηρίζη και να περιγράφη εκείνα του Άδου τα μικρά εκβράσματα».

Σημ.: Η παράθεση του προλόγου αυτού προκλήθηκε από μια συνέντευξη ενός προγόνου του, ονόματος Νάνου Βαλαωρίτη, που έδωσε σε «προοδευτικό» περιοδικό, όπου βρίζει τους Έλληνες σαν δαίμονες και τέρατα, με ξενοφοβικές τάσεις κ.λπ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.