Το λιμάνι «Φίλιππος Β»: Παραχωρήθηκε για 40 έτη

0
117

Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης του λιμένα «Φίλιππος Β», μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, του Ταμείου, του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας και της εταιρίας «ΣΑΡΙΣΑ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε από την κοινοπραξία International Port Investments Kavala, που αναδείχθηκε πλειοδότρια τον Μάιο 2022 στον διαγωνισμό που πραγματοποίησε το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Με την σύμβαση, ο επενδυτής αναλαμβάνει για 40 έτη το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα. Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο διευθύνων σύμβουλος του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., Δημήτρης Πολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, Άγγελος Βλάχος, ο γενικός διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκας, ο πρόεδρος της BFG, Ιωάννης-Ευρυβιάδης Χαραλαμπάκης και ο πρόεδρος της EFA, Νικόλαος Παπάτσας.

Οι υποχρεώσεις του επενδυτή ανέρχονται σε 36 εκατομμύρια ευρώ

Η υπογραφή της σύμβασης, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου, σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για τον λιμένα «Φίλιππος Β», δεδομένου ότι, η υπο-παραχωρησιούχος κοινοπραξία International Port Investments Kavala, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Black Summit Financial Group, EFA Group, έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει σειρά επενδύσεων για την αναβάθμισή του. Πέρα από το εφάπαξ τίμημα, συνολικής ονομαστικής αξίας 33,9 εκατομμυρίων ευρώ, ο υπο-παραχωρησιούχος θα επενδύσει 36 εκατομμύρια ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών βαριάς συντήρησης. Η επένδυση περιλαμβάνει την υποχρέωση του επενδυτή να κατασκευάσει κτήρια για την εξυπηρέτηση αναγκών της Λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας και τελωνειακό σταθμό, σύμφωνα με την πρόταση προμελέτης κτηρίων στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αλλά και τις προδιαγραφές της σύμβασης υπο-παραχώρησης. Επίσης, ο επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπόνησης μελέτης αναδάσωσης της περιοχής των Άσπρων Χωμάτων, της υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης και τα έργα συντήρησης, καθαρισμού, προστασίας και φύλαξης της ανωτέρω περιοχής καθ΄ όλη την διάρκεια της υπο-παραχώρησης. Τέλος, οι περαιτέρω επενδύσεις στις οποίες θα προχωρήσει ο υπο-παραχωρησιούχος, αφορούν την προμήθεια νέου εξοπλισμού, την αντικατάσταση εξοπλισμού, υποδομές-ανωδομές, λογισμικό, hardware κ.ά.

Ο υπουργός οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών όπως τα λιμάνια αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου η χώρα μας να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό την γεωστρατηγική θέση της και να αναβαθμίσει τον περιφερειακό ρόλο της στο διεθνές εμπόριο. Με την συμφωνία που υπεγράφη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εμπορικού λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β», την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οφείλω να επισημάνω ότι, η Καβάλα που αποτελεί ήδη σημαντικό ενεργειακό κόμβο και περιφερειακή ενότητα που αναπτύσσεται επίσης ο τουρισμός, αποκτά με την συμφωνία αυτή σημαντική προοπτική για ανάπτυξη και στον χώρο του διεθνούς εμπορίου. Η κυβέρνηση προχωρά με σταθερά βήματα και με διαφάνεια στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, τον κρατικό προϋπολογισμό, την ανάπτυξη, την απασχόληση και το εμπόριο».

Ο υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «Είναι μία σημαντική ημέρα για την Καβάλα, μία πόλη που εξελίσσεται σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την βόρεια Ελλάδα. Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, είναι ένα μεγάλο άλμα. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι εκ των ων ουκ άνευ, για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Έγινε μία νέα αρχή για την πόλη συνολικά. Το λιμάνι είναι η υποδομή που θα απογειώσει την πόλη της Καβάλας και την ευρύτερη περιοχή».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., Δημήτρης Πολίτης, είπε: «Με την υπογραφή της συμφωνίας, μία νέα εποχή ανατέλλει για το λιμάνι και για την Καβάλα. Ο υπο-παραχωρησιούχος έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα «Φίλιππος Β», θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., με την ιδιότητα της Αρχής σχεδιασμού λιμένων, θα συνδράμει τους επενδυτές στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου αναλαμβάνοντας να συντονίσει την διαδικασία για την έγκριση του master plan για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα. Το Ταμείο έχει ήδη εκκινήσει την διαδικασία εκπόνησης του master plan για τον κεντρικό λιμένα «απόστολος Παύλος», ώστε με τον τρόπο αυτό, να επιτευχθεί η συνολική ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της Καβάλας. Ο στόχος είναι, να αποκτήσει η Καβάλα σύγχρονες λιμενικές υποδομές, που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή και τουριστική προοπτική της πόλης και της βόρειας Ελλάδας».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, ανέφερε: «Με την συμφωνία που υπεγράφη, η πόλη, αλλά και η ευρύτερη περιφέρεια, μπαίνουν στην νέα αναπτυξιακή εποχή, που ήδη έχει αρχίσει για την βόρεια Ελλάδα. Προκύπτουν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, με νέες θέσεις εργασίας, όπως και για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι απόλυτη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η στρατηγική σημασία του λιμανιού στην ανάπτυξη της βόρειας Ελλάδας, σε μία αντιστοίχιση με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. Το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του, θα συνεχίσουν με συνέπεια και πάντα με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

O διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, Άγγελος Βλάχος, δήλωσε: «Για την Ο.Λ.Κ. Α.Ε., είναι μία ημέρα χαράς και δικαίωσης για όλους όσοι, στελέχη και συνεργάτες, συνέδραμαν την σύνθετη αυτή διαδικασία, σε άψογο συντονισμό με τον μέτοχο. Συγχρόνως, η υπογραφή αυτή συνιστά ορόσημο όχι μόνο για την πόλη της Καβάλας, αλλά και την βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Αναμφίβολα, η αναβάθμιση μιας προνομιακής γεωγραφικά λιμενικής εγκατάστασης, με αντικειμενικά τεράστια προοπτική, δύναται να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε μετόχους, εργαζόμενους, παρόχους και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία, αλλά και την Πολιτεία. Στις συνθήκες ανάπτυξης της επόμενης ημέρας, αναμένεται η εμπέδωση της βαρύτητας του «Φίλιππος Β», ως ενός από τους νευραλγικότερους  λιμένες της ανατολικής Βαλκανικής».

Ο γενικός διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκας, είπε: «Το λιμάνι Καβάλας, πρόκειται να αποκτήσει σύντομα την θέση που του αξίζει, κεφαλαιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, αλλά και αναδεικνύοντας την σημασία που έχει για την ευρύτερη περιοχή. Μέσω ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, στοχευμένων και ουσιαστικών επενδύσεων, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους, τονώνοντας την απασχόληση, προστατεύοντας τον φυσικό πλούτο και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής, για να δημιουργήσουμε, τελικά, ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για τις εμπορευματικές μεταφορές των Βαλκανίων, επιτυγχάνοντας την ουσιαστική ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου του λιμένα».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.