Τέλος στην παραφιλολογία μιας δεκαετίας(!), σχετικά με την κατασκευή του εμπορικού κέντρου Kavala Port Center στην χερσαία ζώνη του λιμανιού Καβάλας, «Απόστολος Παύλος», αποφάσισε να βάλει ο Σωτήρης Γεωργούλιας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που πήρε το δικαίωμα του έργου. Στο 1ο μέρος του ιστορικού της επένδυσης (περίοδος Ιούνιος 2012-Σεπτέμβριος 2019) αναφέρει τα ακόλουθα: «Με αφορμή το μεγάλο και πραγματικό ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, για το τι μέλλει γενέσθαι με την επένδυση της εταιρείας ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε., ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος», που αφορά στην ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτηρίου δημοσίου συμφέροντος, ως διευθύνων σύμβουλός της έως τον Δεκέμβριο του 2020, έχοντας γνώση της υπόθεσης την οποία χειρίστηκα πλήρως, δια της παρούσης θα κάνω γνωστά τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με τα όσα αρνητικά συνέβησαν και συμβαίνουν, ιδίως μετά την αλλαγή της διοίκησης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2019, δημοσιοποιώντας τους λόγους που η επένδυσή μας δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα.

Η ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία πάντοτε λειτουργούσε στο προσκήνιο και εντός των πλαισίων του νόμου, με συνεχή προσφορά προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία συντηρώντας δεκάδες θέσεις εργασίας για τριάντα και πλέον συναπτά έτη. Ενδεικτικά ως προς την οικονομική συμβολή της στην τοπική οικονομία την περίοδο από το 2012 και έως το 2018, στα χρόνια της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε η χώρα, περίοδος που συνέπεσε με αυτήν που η εταιρεία που εκπροσωπούσα τότε έδινε τον δικό της αγώνα για την αδειοδότηση της επένδυσής της, συνεισέφερε στην τοπική οικονομία με μισθούς των εργαζομένων σε αυτή και πληρωμές προς τρίτους για λειτουργικές της δαπάνες (συνεργεία, καύσιμα, ασφάλειες, μεταφορικά κ.λπ.) ποσό άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μετακυλήθηκε και ανακυκλώθηκε στις τοπικές επιχειρήσεις.

Το χρονικό της επένδυσης

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. ανέλαβε, μετά από σχετικό διαγωνισμό, να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι Καβάλας «Απόστολος Παύλος», κατασκευάζοντας ένα κτήριο δημοσίου συμφέροντος συμπληρωματικό των υποδομών του λιμένα, απόλυτα ταυτισμένο με τα συμφέροντα των τοπικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της Καβάλας, προορισμένο για χρήσεις εμπορίου και αναψυχής, αλλά σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και για την υποχρεωτική λειτουργία εντός αυτού Terminal για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων, αλλά και των υδροπλάνων όταν χρειαστεί.

Από τον Ιούνιο του 2012, που η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. υπέγραψε την σχετική σύμβαση με αντισυμβαλλόμενη την εταιρεία Ο.Λ.Κ. Α.Ε. έως τον Απρίλιο του 2019, η καθυστέρηση της αδειοδότησης οφείλονταν σε διαχρονικές παραλείψεις και αστοχίες από την πλευρά της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και εξαιτίας αυτών σε πρόσθετη γραφειοκρατία, καθώς και σε άστοχες ερμηνείες της νομοθεσίας από την Γενική Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Τμήμα Ελέγχου & Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Καβάλας, μη δυναμένης άμεσης παρέμβασης της εταιρείας, που τότε εκπροσωπούσα, καθώς εμπλεκόμενοι ήταν η Ο.Λ.Κ. Α.Ε., το οικείο προς αυτήν Υπουργείο και η ανωτέρω αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν, να βρίσκεται η ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. σε αναμονή και αναγκαστική αδράνεια επί επτά συναπτά έτη, χωρίς υπαιτιότητα της, καταβάλλοντας μισθώματα στην Ο.Λ.Κ. Α.Ε., χωρίς να έχει έσοδα από την σύμβαση, ενώ από την στιγμή που της δόθηκε διέξοδος (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) έχοντας την σχετική ετοιμότητα, σε τέσσερις μήνες έλαβε έγκριση δόμησης (με αριθμό 53/19.09.2019). Έχοντας, λοιπόν, ξεπεραστεί μετά από συνεχείς προσπάθειες της ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε., αλλά και της προηγούμενης διοίκησης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., κάποια από τα εμπόδια, ωστόσο αρκετά για να καταστεί εφικτή η έγκριση δόμησης τον Σεπτέμβριο του 2019 και έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (είναι σε γνώση της νέας διοίκησης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.), η ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. ήταν καθ’ όλα έτοιμη να υλοποιήσει την επένδυσή της, παρόλο που έως τότε είχαν χαθεί επτά χρόνια, ενώ σήμερα διανύουμε το δέκατο, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί δυσμενώς το business plan της τριακονταετούς σύμβασης, αφού χάθηκε το 1/3 του χρόνου ισχύος της παραχώρησης. Η υλοποίηση του έργου, που με επιμονή προσπαθεί η ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε., προβλέπει την μετατροπή των ετοιμόρροπων παλαιών αποθηκών με τις ακαλαίσθητες σκουριασμένες λαμαρίνες, σε ένα σύγχρονο κτήριο δημοσίου συμφέροντος, ως υποδομή ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου, δημιουργώντας παράλληλα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως: 70-80 νέες θέσεις εργασίας, 2,5 εκατομμύρια ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ως άμεσα έσοδα για προμηθευτές, κατασκευαστικές εταιρείες και εργαζομένους στο έργο, τα οποία θα μετακυλίονταν στην τοπική αγορά, 1 εκατομμύριο ετησίως κατ’ ελάχιστο, από μισθούς των νέων θέσεων εργασίας και τρίτων συνεργαζόμενων (υπεργολάβων για φύλαξη, συντήρηση, καθαριότητα, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) για τα επόμενα τριάντα έτη, ποσό που θα διαχέονταν στην τοπική οικονομία προς όφελος όλων, 5 εκατομμύρια ευρώ κατ’ ελάχιστο έσοδα για την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. συνολικά για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Επίσης, η επένδυσή θα απέδιδε στο ελληνικό δημόσιο, ως ιδιοκτήτη της γης, εκτός από ένα σύγχρονο κτήριο ως περιουσία του και έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους κατ’ ελάχιστο περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Αν στην συνέχεια ένα μόλις «βήμα» πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου, αμέσως μετά τον διορισμό νέας διοίκησης στην Ο.Λ.Κ. Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2019, δεν καθίσταντο η επένδυση και η εταιρεία που τότε εκπροσωπούσα απειλούμενες και υπό συνεχή διωγμό, σήμερα η επένδυση θα είχε ολοκληρωθεί και θα ήταν ήδη σε λειτουργία, αλλάζοντας την εικόνα της πόλης, ενώ θα εργάζονταν σε αυτή 70-80 νέοι που παραμένουν έως σήμερα άνεργοι.

Με την ευκαιρία, επαναλαμβάνω δημόσια όσα η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. έχει δηλώσει επανειλημμένα στην νέα διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ότι η πρόθεσή της είναι η ολοκλήρωση του έργου και ότι δεν πρόκειται, όσο κι αν βάλλεται, να αποχωρήσει από την σύμβαση και την επένδυση έχοντας χάσει σχεδόν δέκα χρόνια και εκατοντάδες χιλιάδες euro. Για περαιτέρω πλήρη ενημέρωση, θα επανέλθω εκθέτοντας λεπτομερώς τα όσα, χωρίς προηγούμενο σε δημοκρατική χώρα, συνέβησαν την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως σήμερα, τα όσα εξυφαίνονται και μεθοδεύονται στο παρασκήνιο και υπέπεσαν στην αντίληψή μου, για το τι θα ακολουθήσει και «πόσο μακριά πάει η βαλίτσα».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.