Για μεταγενέστερο χρόνο μετατέθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: «Οικο-πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου και ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω διεθνούς δικτύωσης, από την επιστημονική ομάδα της Έδρας UNESCO Con-E-Ect». Στόχος του έργου, είναι η προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας του παρθένου φυσικού οικοσυστήματος στο δάσος Φρακτού, στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. «Η σύμβαση εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και ψηφίστηκε από αυτό πριν από δύο μήνες περίπου. Στόχος του έργου είναι, η ένταξη του παρθένου δάσους Φρακτού στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Πρόκειται για ένα μνημείο μοναδικού φυσικού κάλλους στη χώρα μας. Για τον Δήμο μας, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι μία διαδικασία, που θα αναδείξει το παρθένο δάσος και τον Δήμο. Θα μπορέσουμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την ανάδειξη του Δήμου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσα από τη διεθνή δικτύωση. Σκοπός μας είναι, πέραν των άλλων, η αύξηση της επισκεψιμότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Παρανεστίου, Αναστάσιος Καγιάογλου.

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στις 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν από τον Δήμο Παρανεστίου, που δύναται να λάβει χορηγίες, χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Ένα διατηρητέο μνημείο της φύσης

Το παρθένο δάσος Φρακτού, είναι το πιο άγριο δάσος της χώρας και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα, εναπομείναντα, αδιατάρακτα δασικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Υπάρχει μία σχετική σύγχυση, όσον αφορά τις ονομασίες της περιοχής. Το παρθένο δάσος Φρακτού αποτελεί τμήμα του δάσους του Φρακτού, το οποίο είναι μέρος του δασικού συμπλέγματος του Φρακτού. Η έκταση του τελευταίου είναι 119.352 στρέμματα, ενώ η έκταση του παρθένου δάσους είναι 5.892 στρέμματα. Ονομάζεται και παρθένο δάσος Παρανεστίου, ενώ η παλιότερη ονομασία του ήταν Ζαγκραντένια που, όπως και η τωρινή του ονομασία, σημαίνει το φραγμένο μέρος. Το δάσος απλώνεται σε μία λεκάνη που είναι φραγμένη από κορυφές στα βόρεια και η μόνη διέξοδος από αυτό είναι στα νότια. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Νομού Δράμας, πάνω ακριβώς στα σύνορα με τη Βουλγαρία και αποτελεί μέρος μιας ορεινής περιοχής με ψηλότερη κορυφή την Δελήμποσκα στα 1.953 μέτρα. Άλλες κορυφές είναι: το Ύψωμα (1.873μ.), η Λυκόλακκα (1.850μ.), το Καψαλάκι (1.829μ.), η Ράχη (1.817μ.), το Μακρουλό (1.752μ.) και το Μνήμα Παρασκευά (1.640μ.). Η περιοχή είναι γεμάτη από ρέματα με σημαντικότερα: το Αχλαδόρεμα, το ρέμα της Λυκόλακκας, το ρέμα της Βαγγελίνας και το Στενόρεμα. Στον Φρακτό βρίσκεται η χαράδρα του Αγριόγιδου, που αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για τα αγριόγιδα, αλλά και οι όμορφοι καταρράκτες του Αχλαδορέματος. Το παρθένο δάσος Φρακτού κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης από το 1980, λόγω της μεγάλης φυτογεωγραφικής, οικολογικής και ιστορικής αξίας του.

Στην περιοχή αναπτύσσονται δάση με δέντρα που απαντώνται στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Μαυρόπευκα, έλατα, οξιές, πενταβέλονες πεύκες, ερυθρελάτες, δασικές πεύκες και σημύδες, δημιουργούν τα ομορφότερα και πιο άγρια μεικτά δάση της χώρας. Στο δάσος φυτρώνουν μερικά από τα πιο σπάνια και σημαντικά είδη της οροσειράς Ροδόπης. Αυτά είναι, ο εντυπωσιακός κρίνος της Ροδόπης Lilium rhodopaeum, το Geum rhodopaeum, η Soldanella rhodopaea, η Pulsatilla halleri rhodopea, οι βιόλες Viola rhodopaea, V. dacica και V. tricolor macedonica, οι κενταύριες Centaurea napulifera napulifera και C. nervosa nervosa, ο Chamaecytisus albus, η Telekia speciosa, το αγριογαρύφαλλο Dianthus superbus suberbus, ο κρίνος Lilium martagon, το Vaccinium myrtillus, η εντυπωσιακή Gentiana lutea symphyandra, το Polygala anatolica, η Moneses uniflora, το υπερικό Hypericum montbretii, η Oenothera glazioviana, οι καμπανούλες Campanula moesiaca, C. persicifolia persicifolia και C. cervicaria, η Galeopsis bifida, το γεράνι Geranium sanguineum, το Symphytum ottomanum, ο Rhinanthus rumelicus και το Cirsium appendiculatum. Στην περιοχή φυτρώνουν, επίσης, πολλές σπάνιες ορχιδέες όπως, η Epipactis pontica, η Epipactis palustris, η Corallorhiza trifida, η Goodyera repens, η Gymnadenia frivaldii, το Epipogium aphyllum, η Dactylorhiza cordigera, η Orchis purpurea και η Neotinea ustulata.

Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει πολλά θαυμαστά είδη όπως, ο μεγαλόπρεπος αγριόκουρκος, η σπάνια δασόκοτα, η σπουργιτόγλαυκα, ο καρυοθραύστης και ο αιγωλιός. Από τα αρπακτικά ξεχωρίζουν οι: χρυσαετοί, σταυραετοί, φιδαετοί, τσίφτηδες, αετογερακίνες, γερακίνες, τα σαΐνια, διπλοσάινα, σφηκιάρηδες, ξεφτέρια, πετρίτες, μαυροκιρκίνεζα και βραχοκιρκίνεζα. Άλλα σημαντικά είδη που εμφανίζονται στη περιοχή είναι: ο μπούφος, ο χουχουριστής, ο νανόμπουφος, ο μαύρος δρυοκολάπτης, ο τριδάχτυλος δρυοκολάπτης, ο σταχτής δρυοκολάπτης, η γυδοβυζάχτρα, ο δεντροβάτης, η μπεκάτσα, η φάσσα, ο χιονοκότσυφας, ο τοιχοδρόμος, η ελατοπαπαδίτσα, η βουνοπαπαδίτσα, ο νανομυγοχάφτης, ο δεντροτσοπανάκος, ο πυρροβασιλίσκος, ο πύρρουλας, ο σταυρομύτης, το λούγαρο, το βουνοτσίχλονο και το χρυσοτσίχλονο.

Η πανίδα των αμφίβιων περιλαμβάνει 13 είδη με σημαντικότερα: τους λοφιοφόρους τρίτωνες, τους κοινούς τρίτωνες, τις σαλαμάνδρες, τους φρύνους, τους πρασινόφρυνους, τις κιτρινομπομπίνες, τους σπάνιους βουνοβάτραχους, τους δεντροβάτραχους, τους γραικοβάτραχους και τους σβελτοβάτραχους. Από τα ερπετά έχουν καταγραφεί 25 είδη. Στην περιοχή ζούνε μεσογειακές χελώνες, γραικοχελώνες, κονάκια, πρασινόσαυρες, αμμόσαυρες, τοιχογουστέρες, σπιτόφιδα, στεφανοφόροι, εφιοί, θρακικοί λαφιάτες, αγιόφιδα, σαπίτες, σαΐτες, οχιές και σπάνιοι αστρίτες. Μόνιμη είναι και η παρουσία της αρκούδας στα δάση της περιοχής, ενώ υπάρχουν και αρκετοί λύκοι. Στη συνοριογραμμή βρίσκεται ο τελευταίος φυσικός πληθυσμός κόκκινων ελαφιών που ζουν στην Ελλάδα, ενώ στα βράχια και τις ορθοπλαγιές βρίσκουν καταφύγιο πολλά αγριόγιδα. Τα ζαρκάδια απαντώνται σε πυκνούς πληθυσμούς και η πανίδα των θηλαστικών συμπληρώνεται με αγριόγατους, αγριόχοιρους, αλεπούδες, νυφίτσες, πετροκούναβα, βίδρες, δασομυωξούς, σκίουρους, λαγούς και πολλά είδη νυχτερίδων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.